Jan aan ’t Goor

PARENTEEL

Bron: Elburg Destijds.

Het nageslacht van Jan aan ’t Goor (1809) is groot en is daarom in aparte overzichten onderverdeeld. Jan is twee maal getrouwd.
Uit zijn eerste huwelijk:
* Jan Gerrit aan ’t Goor (1839) 
emigreerde naar Amerika, New Jersey. Zijn naam veranderde in  “Van Goor”.
* Anna Geertruida aan ’t Goor (1841)
is verhuisd naar Nieuwer-Amstel, wat later Amsterdam werd. 
* Gerrit aan ’t Goor (1842)
is blijven wonen in Elburg. 

Uit zijn tweede huwelijk:
* Margrieta Geertruida aan ’t  Goor (1846)
is verhuisd  naar Nieuwer-Amstel, wat later Amsterdam werd.
* Alijda Maria  aan ’t Goor (1848)
is eveneens verhuisd naar Amsterdam.
* Hannes aan ’t Goor (1850).
is blijven wonen in Elburg. 
* Wijnanda Johanna aan ’t Goor (1853).
is verhuisd naar Amsterdam.
* Eibert aan ’t Goor (1856). 
is verhuisd naar de Zaanstreek na tegenslagen in de visserij.
Alle nog levende nakomelingen met de naam Aan ’t Goor zijn van Jan aan ’t Goor (1809) afkomstig. In Elburg zijn zij de nakomelingen van Hannes en in de Zaanstreek van Eibert.  Eibert en zijn kinderen verlieten Elburg en daardoor werden familieverbanden verbroken. In de 19e eeuw en begin 20e eeuw waren afstanden nog te groot om veel contacten te onderhouden.