Kinkel – Startpag.

Slootdijk 1728. Bron: Geocities

De eerste drie generaties zijn beschreven in de pagina:

Oudste generaties

Na de derde generatie zijn er nog twee kinderen, die ‘Kinkel-nakomelingen” hebben gezorgd.
Hendrik Kinkel (1794)
Jan Kinkel (1797)
Van daaruit volgen de nakomende generaties.

De oudste bronnen van de familie Kinkel zijn tot nu gevonden de 18e eeuw in Abcoude.
De parenteel begint bij Tobias Hendrikse Kinkel, die rond 1720 geboren moet zijn. Het eerste document wat van hem is gevonden is van 1742, wanneer hij zijn zoon laat dopen in Winkel, een buurtschap bij Abcoude. Deze zoon Henrik heeft het helaas niet tot volwassenheid volbracht.
Tobias Hendrikse Kinkel is twee maal getrouwd. Uit de eerste trouw krijgt hij 5 kinderen, waarbij hij alleen een dochter Marrigje krijgt. Zij heeft geen nageslacht.
Bij zijn tweede trouw krijgt hij drie kinderen. Alleen zijn oudste zoon Willem Kinkel (1751) krijgt nakomelingen.
Dit vormt het geslacht Kinkel: van zijn zonen Willem Kinkel (1794) en Jan Kinkel (1797) .

Het spoor vanuit Abcoude loopt verder via Slootdijk (bij Loenen),  naar Thamen (bij Uithoorn).
In de 19e eeuw komt de familie terecht in Leimuiden en later in Rijnsaterwoude (Z.H) en omgeving.
De parenteel is onderverdeeld in diverse documenten. Het geneagram geeft een overzicht van de gehele parenteel. zie daarvoor het geneagram

Ga mee de geschiedenis.