– Dirk Heijmens Visscher

PARENTEEL

De haven van Elburg, waar menig Visscher gelopen al hebben.

Dirk Heijmens Visscher werd geboren op 11 september 1803 in Elburg.
Op 22 mei 1830 trad hij in het huwelijk met Hendrikje Ponstein. 
Met Hendrikje krijgt Dirk zes kinderen, waarbij alleen de twee jongsten volwassen werden en trouwden.
Op 25 juni 1838 overleed Hendrikje.
Weduwnaar Dirk zocht snel een vrouw en drie maanden later was er al weer een bruiloft te vieren in Elburg was hij de bruidegom van Grietje Franks Sneller. Samen kregen zij een groot nageslacht, waar ik ook deel van uitmaak.
Grietje gaf hem tien kinderen kinderen. Voor zeven daarvan klonken eveneens de bruidsklokken. 
Zijn nakomelingen zijn o.a. te vinden in Elburg en de Zaanstreek.