Oudste generaties Willems (a.B.)

PARENTEEL

Bron: Evdeborkeld

De drie oudste generaties van ± 1700 t/m ± 1830 zijn afkomstig van “de Borkeld” bij  Holten (Ov). 
De oudste stamvader (tot nu toe gevonden is Teuniz Gerrits. Hij trouwde met Grietje Klaassen.
Teunis en Grietje krijgen twee kinderen, Willem en Stijntien
Van Steijntien is alleen bekend dat zij gedoopt is in 1737 in Holten.
De geschiedenis wordt vervolgd met het nageslacht van Willem.
Willem Teunissen (ook wel Veeneklaas genoemd) krijgt één zoon, Teunis. 
Bij de derde generatie, wanneer Teunis Willems Jenneken Derks Brilmans trouwt wordt de naam: Willems aan Brilman. 
De Borkeld is tegenwoordig een natuurgebied.