Oudste Generaties atG

PARENTEEL

Bron: Modemuze

De stamboom Aan ’t Goor begin bij Helmig Jansen, die in begin 1700 in Doornspijk geboren is. De doopinschrijving van Helmig is verloren gegaan, waarschijnlijk in de stormramp van 1825 toen de kerk in Doorspijk verwoest werd. 
Het geslacht Aan ’t Goor is afkomstig van zijn eerste huwelijk met Janneken Jans (1738).
Daarna trouwde Helmig nog twee maal. De derde keer stond hij voor het altaar met Grietjen Jansen. Hieruit is het geslacht Haze uit voortgekomen.  

Helmig Jansen krijgt drie kinderen, waarvan alleen zijn zoon Jan (1765) trouwt: 
*Jan Helmigs aan ’t Goor (1765)
Jan krijgt zeven kinderen, waarvan er 4  nageslacht krijgen.
** Helmig Helmigsen aan ’t Goor (1772)
** Jentjen Helmigs (1806)
** Jan Helmigs aan ’t Goor (1809) 
** Driesje aan ’t Goor (1813)

Ga mee de geschiedenis in en druk op de knop PARENTEEL.