– Jan Kinkel 1860

PARENTEEL 

De brug over de Leidse Vaart, waar Jan Kinkel brugwachter was. bron: Stichting Oud Leimuiden Rijnsaterwoude

Jan Kinkel is geboren op 16 maart 1860 in Rijnsaterwoude.
Zijn bruiloft vond plaats op  17 augustus 1882 in Rijnsaterwoude, waar hij een trouwe belofte deed aan Neeltje van der Spek.

Alle dorpelingen kende Jan, want hij was brugwachter bij de brug over de Leidse Vaart van 1885 tot 1925. 
Met Neeltje kreeg hij 13 kinderen. 8 van hen kregen nageslacht. Zij zijn te vinden in o.a. Rijnsaterwoude, Oude Wetering en Boskoop