Gorris Heijmens Visscher

PARENTEEL

De kerk in Oosterwolde. Wellicht zullen Gorris en zijn broer Brand in deze kerk gedoopt zijn. Bron: Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

Gorris wordt op 12 juli 1767 in Oosterwolde gedoopt, samen met zijn broer Brand.
Wanneer Gorris van zo’n jaar of tien is maakt hij een grote overstroming mee. Samen met zijn ouders en broer zijn zij genoodzaakt te verhuizen naar Elburg, waar hij opgroeit tot volwassenheid.
Daar wordt hij, evenals zijn broer bootschuiver en loodst de vaartuigen vanaf zee door het landschap naar de haven in Elburg. Ook is hij visser op de Zuiderzee. Evenals vele andere vissers had hij een bijnaam. Gorris werd “de Nissener”.  Waar deze bijnaam vandaan komt is onbekend. Wanneer hij 23 jaar is, trouwt hij in Elburg met Aaltje Geurts (Gurs) en samen krijgen zij een groot nageslacht, die zich later gaan vestigen in Elburg, maar ook o.a in Kampen en Amsterdam. Reden van verhuizen zal wellicht de armoede geweest zijn. Met name in de 19e eeuw was Amsterdam een aantrekkelijke plaats om zich te vestigen.
De parenteel is nog lang niet compleet, er valt nog veel werk te doen.

Ga mee de geschiedenis in en druk op de knop PARENTEEL