Brand Heijmensz Visscher

PARENTEEL

De Vischpoort en de brug waar Brand vaak gelopen zal hebben wanneer hij naar zee ging. Bron: Marja aan ’t Goor

De nakomelingen van Brand zijn talrijk en daarom ingedeeld in afzonderlijke bestanden:
* Reijn Heijmens Visscher (1795)
* Stijntje Heijmens Visscher (1796), getrouwd met Johannes Priester
* Heijmen Heijmens Visscher (1798)
* Aaltjen Heijmens Visscher (1801), getrouwd met Reinerus Lippits, zijn verhuisd naar Amsterdam.
* Dirk Heijmens Visscher (1803), nakomelingen zijn verhuisd naar o.a. de Zaanstreek.
*Beertje Heijmens Visscher (1805), getrouwd met Cornelis Brandt, verhuisd naar Amsterdam
* Teunis Heijmens Visscher (1807), is ongetrouwd en heeft voor zijn moeder gezorgd. Zie Brand Heijmens Visscher
* Hendrica Heijmens Visscher (1814).

Uit overlevering is gelukkig nog het een ander bewaard gebleven over het leven van Brand Heijmensz Visscher. Brand was bootschuiver van beroep, hij loodste vissersschepen door de vaargeul die tussen de zee en de haven ligt.
Ook was Brand visser op de EB 40. Hij stond 1887 ingeschreven in de ‘Van Keulen’s Almanak voor de Zeevisserij. In de vloot van 1870 komt hij ook al voor als bezitter van een vissersvaartuig. Zijn vrouw Teuntje Reijns van Putten had in Elburg een winkeltje in kruidenierswaren en visserijbenodigdheden. 
Bron: Historie van de Elburger Vissersvloot, Willem van Norel.

Onder de nakomelingen van Brand zijn grote tegenstellingen te vinden, sommigen brachten het tot grote welstand en roem, anderen leefden in armoede, soms zelfs binnen één familie.  Vanuit Elburg kwamen de Visschers o.a. terecht in Kampen, Amsterdam, soms Noord Amerika en Australië. Maar nog altijd leven er nog nakomelingen van Brand Visscher in Elburg. 

Ga mee de geschiedenis en druk op de knop Parenteel.