– Reijn Heijmens Visscher

PARENTEEL

Kampen ± 1900 (Bron: Serc) met op de achtergrond de Bovenkerk of St. Nicolaaskerk. Hier zullen de nakomelingen van Reijn Visscher gedoopt zijn.

Reijn Heijmens Visscher is gedoopt op 12 februari in Elburg. Hij verhuisde naar Kampen en trouwde drie maal. Nakomelingen zijn te vinden in Kampen en in Amsterdam.  Het eerste huwelijk was met Ida Vlothuizen. Bij haar eerste bevalling gaat alles mis. Zowel Ida als het kindje overleven de bevalling niet.
Zijn tweede vrouw was Jannetje Lok. Ook dit huwelijk heeft maar kort geduurd. Janneke schonk hem drie kinderen.
Het derde huwelijk was met Maria Knotters. Dit huwelijk bleef maar van korte duur. Maria schonk hem twee kinderen. Van de twintig bevallingen bij de kleinkinderen bleven er helaas maar weinig van in leven.