Hoekwantvissen

Een demonstratie tijdens de Botterdag Elburg 2000

“De Hoekwantvisserij was in Elburg niet zonder betekenis. Bij deze vorm van visserij was een grote mate van vingervlugheid en handigheid vereist. De hoekwantvisserij heeft zich pas in de 19e eeuw ontwikkeld. Een van de gangmakers in Elburg was Hannes aan ‘t Goor (1850-1927). Het hoekwant bestond uit een lange katoenen lijn waaraan om de twee á drie vaam (een vaam = 180 cm.) een snoer van ongeveer 60 cm. en een haakje was bevestigd. Vaak werd er met spiering geaasd, maar ook wel met garnalen en wormen. Bekende Elburger ”hoe­kers” waren de Aan ‘t Goors en de Jansens.”

Uit: Visafslag Elburg

Hoekwantvissen is dus een soort lopende bandwerk.

Hoekwandbak Bron: Marja aan ´t Goor (2014)

De hoekwantvisserij werd door de Elburgers sinds lange tijd uitgeoefend, zij het op bescheiden wijze. Bij deze vorm was een grote mate van vingervlugheid en handigheid vereist.

De hoekwantvisserij op de Zuiderzee heeft zich pas in de tweede helft van de 19e eeuw ontwikkeld, waarbij de Elburger Hannes aan t Goor Sr. (bijnaam De Olde Vonnis) een van de gangmakers moet zijn geweest.

Het hoekwant bestond uit lange katoenen lijnen waaraan om de ca 1 vaam dwarslijnen werden verbonden met een haak met aas.

Uit: ´t Is blak. Opkomst, bloei en ondergang van der visserj te Elburg. W. van Norel

 

Alverend werden de lijnen met daaraan de aas  uitgeworpen en al varend werden de lijnen. Zo ontstond a.h.w. een wand in het water. Al varend werden de lijnen met de vis weer binnengehaald.
Met het hoekwand werd onder meer  bot en aal gevangen.

De lijnen worden heel netjes neergelegd in een bak. Een hele kunst om ze niet in de war te brengen…
Op de website van Beeld en Geluid  uit 1938 (zonder geluid) is een mooie film te zien van zo´n 20 minuten hoe men te werk ging.
Ook dit filmpje van Visserijvereniging Ons Belang  uit Elburg laat goed zien wat Hoekwantvissen is.