Terug

Parenteel van Helmig Jansen

Oudste Generaties

helmig_akte.gif
1 Trouwinschrijving Helmig Jans(en) en Jannetje Jans
3 mei 1761 Ermelo (Telgt)
1 Helmig Jansen (afb. 1 en 1) is geboren vóór 1733 in Doornspijk.
Notitie bij Helmig: Helmig woonde in Telgt. (onder Ermelo). Volgens zijn trouwinschrijving is hij "geboortig van Doornspijk".
De doopboeken van Doornspijk van vóór 1733 zijn verloren gegaan, vermoedelijk tijdens de overstroming van de Zuiderzee en blikseminslag van de Sint- Lutcherus kerk in 1825. Zijn doopinschrijving is verloren gegaan.

Helmig is voor de 3e keer gehuwd met Grietjen Jans, gedoopt op 28 augustus 1750 Doornspijk, dochter van Jan Hendriks en Jannigje Brands. Hun zoon Eibert Jans neemt de naam Haze aan. Hieruit ontstaat het geslacht Haze (Haas).
Helmig:
(1) trouwde, minstens 28 jaar oud, op 03-05-1761 in Ermelo met Janneken (Jannetje) Jans, 22 jaar oud. Jannetje is geboren in Veldwijk, dochter van Jan Petersen en Woutertje Aalts (Aalten). Zij is gedoopt op 22-06-1738 in Ermelo. Jannetje is overleden, 30 jaar oud. Zij is begraven op 21-10-1768 in Veldwijk.
Notitie bij Jannetje: 

Bron: Doopboek Ermelo.

Jannetje sterft in het kraambed, nadat zij Wouter heeft gekregen. Baby Wouter sterft een maand later.
(2) trouwde, minstens 44 jaar oud, op 19-05-1777 in Doornspijk met Aaltjen Aarts, nadat zij op 02-05-1777 in Doornspijk in ondertrouw zijn gegaan. Aaltjen is geboren in Heerde.
(3) trouwde, minstens 45 jaar oud, op 11-07-1778 in Doornspijk met Grietje Jans.
Kinderen van Helmig en Jannetje:
1 Kindje Helmigs [1.1], geboren in 11-1763. Kindje is overleden op 10-11-1763 in Ermelo, geen maand oud.
Notitie bij Kindje: Ongedoopt kindje, begraven op 10 november 1763 in Ermelo.
2 Jan Helmigsen aan ’t Goor, geboren in Telgt. Volgt 1.2.
3 Wouter Helmigs [1.3], geboren op 21-10-1768 in Telgt. Hij is gedoopt op 23-10-1768 in Ermelo. Wouter is overleden, 13 dagen oud. Hij is begraven op 03-11-1768 in Veldwijk.
Notitie bij Wouter: In het doopboek staat geschreven: "de moeder is gestorven voor de doop des kinds".
goor.jpg
2 Het Goor.
Een stuk land tussen Elburg en Doornspijk. Het Goor wordt gedeeltelijk gebruikt voor de begraafplaats van Doornspijk.
(Klik op de foto om te vergroten).
1.2 Jan Helmigsen aan ’t Goor (afb. 2) is geboren in Telgt, zoon van Helmig Jansen (zie 1) en Janneken (Jannetje) Jans. Hij is gedoopt op 23-06-1765 in Ermelo. Jan is overleden op 12-06-1835 in Doornspijk, 69 jaar oud.
Notitie bij Jan: Jan Helmigsen aan ’t Goor woonde in het buurtschap Oostbeek (bij Doornspijk), Later woonde hij met zijn gezin op nr. 105 Doornspijk.
De naamsaanneming werd in 1812 verplicht. Jan neemt op 12 november 1812 bij akte 116 de naam aan ’t Goor aan. Er is geen enkele relatie met de eigenaar van het Goor De Hertog van Gelre). Het huis van Jan stond aan de rand van Het Goor. Toen hij een naam moest kiezen was de keus snel gemaakt.
(zie ook Startpagina "Weideland Het Goor").
Een goor is een oude naam/woord voor bosmoeras. Deze naam komt al voor in de dertiende eeuw in Oost Nederland. Het Goor bij Elburg was een het weideland wat in leenpacht gegeven is door de Hertog van Gelre, aan de boeren van Elburg om hun vee te laten grazen.
Jan was toen dagloner in het buurtschap Oostbeek, dit is nu het huidige buurtschap "De hoge Enk", een verhoogd stuk land. Dit stuk land grenst aan het weidegebied ’t Goor, wat ten zuiden van Elburg ligt.


Akte van naamsaanneming van Jan aan ´t Goor, gemeente Doornspijk
Beroep:
landbouwer
Jan:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 06-11-1785 in Doornspijk met Aaltje Cornelisse Assendorp, 24 jaar oud. Aaltje is een dochter van Cornelis Jans en Neeltjen Gerrits. Zij is gedoopt op 30-08-1761 in Doornspijk. Aaltje is overleden op 09-02-1804 in Doornspijk, 42 jaar oud.
(2) trouwde, 39 jaar oud, op 25-05-1805 in Elburg met Geertje Drieszen (Drees) Mots, 19 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 09-06-1805 in Doornspijk. Geertje is geboren op 07-10-1785 in Nunspeet, dochter van Drees (Dries) Jacobsen en Jannetje Aalts. Zij is gedoopt op 16-10-1785 in Nunspeet. Geertje is overleden op 11-10-1857 in Doornspijk, 72 jaar oud.
Notitie bij Geertje: 
Doopinschrijving van Geertje Dries. Bron: VPND
Beroep:
landbouwster
Kinderen van Jan en Aaltje:
1 Kindje Helmigs [1.2.1]. Kindje is overleden op 12-12-1796 in Doornspijk. Hij of zij is begraven op 20-12-1796 in Doornspijk.
2 Cornelis Helmigsen aan ’t Goor [1.2.2]. Hij is gedoopt op 12-02-1786 in Elburg. Cornelis is overleden op 12-01-1813 in Oostbeek (Elburg), 26 jaar oud.
3 Helmig Helmigsen aan ’t Goor, geboren op 05-11-1792 in Doornspijk. Volgt 1.2.3.
4 Jan Helmigs [1.2.4], geboren op 22-05-1797 in Doornspijk. Hij is gedoopt op 28-05-1797 in Doornspijk. Jan is overleden op 31-10-1797 in Doornspijk, 5 maanden oud. Hij is begraven op 04-11-1797 in Doornspijk.
Kinderen van Jan en Geertje:
5 Jentjen (Jentje) Helmigs, geboren op 08-03-1806 in Doornspijk. Volgt 1.2.5.
6 Jan aan ’t Goor, geboren op 05-06-1809 in Doornspijk. Volgt 1.2.6.
7 Driesje aan ’t Goor, geboren op 02-09-1813 in Doornspijk. Volgt 1.2.7.
8 Aaltje aan ’t Goor, geboren op 07-04-1822 in Doornspijk. Volgt 1.2.8.
1.2.3 Helmig Helmigsen aan ’t Goor is geboren op 05-11-1792 in Doornspijk, zoon van Jan Helmigsen aan ’t Goor (zie 1.2) en Aaltje Cornelisse Assendorp. Hij is gedoopt op 11-11-1792 in Doornspijk. Helmig is overleden op 10-09-1857 in Doornspijk, 64 jaar oud.
Notitie bij Helmig: Helmig is getuige bij het huwelijk van Jan aan ’t Goor en Wijmpje Westering. Hij woonde Buurtschap Oostbeek huisnummer 105 bij Doornspijk.

Op het huwelijk met Evertje Engelsman (1814) noemt Helmig zich Helmig aan ’t Goor, maar op het huwelijk met Hendrikje Gerrits (1829) noemt hij zich Helmig Helmigsen.
Beroep:
boerenknecht
Helmig:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 14-09-1814 in Doornspijk met Evertje Engelschman, 26 jaar oud. Evertje is geboren op 01-11-1787 in Doornspijk, dochter van Harmen Theunisz Engelschman en Wijmpje (Wijmpje / Weyme) Theunis. Zij is gedoopt op 04-11-1787 in Doornspijk. Evertje is overleden op 08-09-1827 in Doornspijk, 39 jaar oud.
Notitie bij Evertje: Vóór het huwelijk met Helmig is Evertje bevallen van een zoon in Kampen op 28 mei 1813, Gerrit Engelschman (Engelsman). De vader van Gerrit is onbekend.
In 1827 overleefde de bevalling van haar zoontje niet. Zowel moeder als kind zijn overleden.
Beroep:
dienstmaagd
(2) trouwde, 36 jaar oud, op 16-05-1829 in Elburg met Hendrikje Gerrits Zandbergen, 38 jaar oud. Hendrikje is een dochter van Lubbert Gerrits en Lubbertjen Beers. Zij is gedoopt op 14-12-1790 in Nunspeet. Hendrikje is overleden op 04-02-1858 in Doornspijk, 67 jaar oud.
Kind van Helmig en Evertje:
1.2.7 Aaltje aan ’t Goor is geboren op 07-04-1822 in Doornspijk, dochter van Jan Helmigsen (Jan) aan ’t Goor (zie 1) en Geertje Drieszen (Drees) Mots. Aaltje is overleden op 13-05-1841 in Doornspijk (Elburg), 19 jaar oud.
Notitie bij Aaltje: Aaltje trouwde op 17-jarige leeftijd op 23 augustus 1839 met een man van 28 jaar. Bij haar huwelijk was ze (±) 6 maanden zwanger. Op 16 oktober 1839 wordt haar dochtertje Harmpje geboren. Harmpje blijft maar 6 maanden leven, zij overlijdt in oktober 1840.
Echtgenoot Gerrit Zwep begint een nieuwe toekomst, hij hertrouwt op 19 maart 1842 met Driesje Zoet.
Aaltje trouwde, 17 jaar oud, op 23-08-1839 in Doornspijk met Gerrit Zwep, 28 jaar oud. Gerrit is geboren op 07-02-1811 in Elburg, zoon van Harmen Zwep en Harmpje Jans (Harmpje) Brommer. Gerrit is overleden op 11-06-1881 in Elburg, 70 jaar oud.
Notitie bij Gerrit: Gerrit wordt op jonge leeftijd weduwnaar en hertrouwt op 19 maart 1842 in Oldebroek Driesje Zoet, dochter van Jacob Hendriks Zoet en Grietje Claassen.
Beroep:
veldwachter/landman
Kind van Aaltje en Gerrit:
1 Harmpje Zwep [1.7.1], geboren op 16-10-1839 om 09:00 in Doornspijk. Harmpje is overleden op 17-04-1840 in Doornspijk, 6 maanden oud.

Gegenereerd met Aldfaer-versie 8.1 op 14-07-2020 09:17:23