Parenteel Heijmens Visscher

Tak Geertje Heijmens Visscher

Terug

Bron: Museum Elburg, collectie Gelderland

1.2.1.5 Geertje Heijmens Visscher is geboren op 20-08-1773 in Oosterwolde, dochter van Heijmen Gorris (zie 1.2.1) en Aaltje (Aeltje) Brands (Brantsz). Zij is gedoopt op 22-08-1773 in Oosterwolde. Geertje is overleden op 02-11-1847 in Elburg, 74 jaar oud. Geertje trouwde, 27 jaar oud, op 30-08-1800 in Elburg met Bartus (Bart) Karssen, 19 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 30-11-1800 in Elburg. Bart is een zoon van Kars Karssen en Machteld Jans. Hij is gedoopt op 22-02-1781 in Harderwijk. Bart is overleden op 23-10-1857 in Elburg, 76 jaar oud.

Notitie bij Bart: Bartus is afkomstig van Harderwijk. In Elburg woonde hij met zijn gezin in de Noorderkerkstraat 22 in Elburg.
Kinderen van Geertje en Bart:
1 Teunis Karssen [1.2.1.5.1]. Hij is gedoopt op 03-05-1801 in Elburg.
2 Magteldje (Megteldje) Karssen [1.2.1.5.2]. Zij is gedoopt op 01-01-1804 in Elburg. Megteldje is overleden op 11-12-1818 in Elburg, 14 jaar oud.
3 Aaltje Karssen [1.2.1.5.3]. Zij is gedoopt op 06-11-1806 in Elburg.
4 Aaltje Karssen [1.2.1.5.4]. Zij is gedoopt op 15-01-1809 in Elburg.
5 Kars Karssen, gedoopt op 22-10-1810 in Elburg. Volgt 1.2.1.5.5.
6 Bartjen (Bartje) Karssen, geboren op 30-07-1813 in Elburg. Volgt 1.2.1.5.6.
7 Heintje (Heintje) Karssen, geboren op 16-01-1817 in Elburg. Volgt 1.2.1.5.7.
1.2.1.5.5 Kars Karssen, zoon van Bartus (Bart) Karssen en Geertje Heijmens Visscher (zie 1.2.1.5). Hij is gedoopt op 22-10-1810 in Elburg. Kars is overleden op 14-02-1876 in Elburg, 65 jaar oud.
Notitie bij Kars: Kars en Wilhelmina woonde in de Vischpoortstraat nr 13 in Elburg. Zoon Gerard is in dit huis blijven wonen.
Kars trouwde, 39 jaar oud, op 29-05-1850 in Harderwijk met Willemina Zegers, 27 jaar oud. Willemina is geboren op 15-07-1822 in Harderwijk, dochter van Zeger Zegers en Hendrika Dorper. Willemina is overleden op 15-01-1901 in Elburg, 78 jaar oud.
Kinderen van Kars en Willemina:
1 Hendrika Karssen [1.2.1.5.5.1], geboren op 19-02-1851 in Elburg. Hendrika is overleden op 21-07-1851 in Elburg, 5 maanden oud.
2 Henderika Karssen [1.2.1.5.5.2], geboren op 28-03-1852 in Elburg. Henderika is overleden op 22-05-1923 in Elburg, 71 jaar oud.
3 Gerard Karssen [1.2.1.5.5.3], geboren op 29-12-1853 in Elburg. Gerard is overleden op 19-01-1937 in Elburg, 83 jaar oud.
Notitie bij Gerard: Gerard nam het huis van zijn ouders, Vischpoortstraat 13, Elburg in 1914 over. Hij is er tot aan zijn overlijden blijven wonen.
1.2.1.5.6 Bartjen (Bartje) Karssen is geboren op 30-07-1813 in Elburg, dochter van Bartus (Bart) Karssen en Geertje Heijmens Visscher (zie 1.2.1.5). Zij is gedoopt op 01-01-1813 in Elburg. Bartje is overleden op 27-01-1856 in Harderwijk, 42 jaar oud. Bartje trouwde, 24 jaar oud, op 26-08-1837 in Elburg met Barend Petrus Hendrikzen Kok, 29 jaar oud. Barend is geboren op 08-02-1808 in Harderwijk, zoon van Hendrikus Kok en Everdina van Ruijtenberg. Hij is gedoopt op 18-02-1808 in Harderwijk. Barend is overleden op 21-04-1866 in Harderwijk, 58 jaar oud.
Notitie bij Barend: Barend is hertrouwd met Gerritje Hendrika Wichardina Frederiks.
Kinderen van Bartje en Barend:
1 Everdina Geertruida (Everdina) Kok [1.2.1.5.6.1], geboren op 16-07-1838 in Harderwijk. Everdina is overleden op 21-07-1838 in Harderwijk, 5 dagen oud.
2 Hendrikus Kok [1.2.1.5.6.2], geboren op 04-12-1842 in Harderwijk. Hendrikus is overleden op 12-01-1915 in Doornspijk, 72 jaar oud.
3 Bart Kok [1.2.1.5.6.3], geboren op 28-12-1845 in Harderwijk. Bart is overleden op 02-10-1854 in Harderwijk, 8 jaar oud.
4 Everdina Kok [1.2.1.5.6.4], geboren op 14-12-1848 in Harderwijk. Everdina is overleden op 21-12-1848 in Harderwijk, 7 dagen oud.
5 Kars Kok [1.2.1.5.6.5], geboren op 21-12-1849 in Harderwijk. Kars is overleden op 03-04-1922 in Arnhem, 72 jaar oud.
1.2.1.5.7 Heintje (Heintje) Karssen is geboren op 16-01-1817 in Elburg, dochter van Bartus (Bart) Karssen en Geertje Heijmens Visscher (zie 1.2.1.5). Heintje is overleden op 12-02-1863 in Elburg, 46 jaar oud. Heintje trouwde, 26 jaar oud, op 30-03-1843 in Elburg met Willem Deetman, 27 jaar oud. Willem is een zoon van Gerrit Jan Deetman en Maria Engelen. Hij is gedoopt op 08-02-1816 in Elburg. Willem is overleden op 13-01-1904 in Elburg, 87 jaar oud.

Notitie bij Willem: Willem is hertrouwd op 10 december 1878 te Elburg met Lamberta Nagelhout,
dochter van Rijk Nagelhout en Willemtje Karsijn.Vissers hebben netten en scheepstrossen, gemaakt van touwen en lijnen, nodig voor het vissen. Vanaf ongeveer 1745 voorziet touwslagerij Deetman in deze behoefte. Na het verdwijnen van de Zuiderzee blijft er in Elburg genoeg werk voor de touwslager door de vraag van nabijgelegen boerderijen. Deze historische lijnbaan is de oudste in Nederland die vandaag de dag nog steeds in gebruik is. Bron: Mijn Gelderland.

Kinderen van Heintje en Willem:
1 Gerrit Jan Deetman, geboren op 17-08-1843 in Elburg. Volgt 1.2.1.5.7.1.
2 Bartus Deetman, geboren op 27-10-1844 in Elburg. Volgt 1.2.1.5.7.2.
3 Marinus Deetman [1.2.1.5.7.3], geboren op 06-06-1847 in Elburg. Marinus is overleden op 16-07-1847 in Elburg, 1 maand oud.
4 Geertje Deetman [1.2.1.5.7.4], geboren op 05-02-1852 in Elburg. Geertje is overleden op 08-10-1857 in Elburg, 5 jaar oud.
1.2.1.5.7.1 Gerrit Jan Deetman is geboren op 17-08-1843 in Elburg, zoon van Willem Deetman en Heintje (Heintje) Karssen (zie 1.2.1.5.7). Gerrit is overleden op 03-02-1922 in Elburg, 78 jaar oud.
Notitie bij Gerrit: Gerrit Jan en Annetje woonde in de Ellestraat nr 12 in Elburg. Na de dood van Annetje (05-1873) en zijn tweede huwelijk kwam Aartje bij hem in de Ellestraat wonen (november 1873).

Kerkdienst in de koeienstal:

Op 7 november 1886 deed de heer Anne Knoll zijn intrede als dominee van de Nederlandse Hervormde kerk in Elburg. Het op treden van deze dominee leidde tot spanningen in de Nederlands Hervormde gemeente in Elburg. Dit vooral omdat ds. Knoll van af de kansel had verkondigd "met het synodale juk te willen breken". Op 25 augustus 1888 vertrok ds. Knoll uit Elburg. Maar de ideeën van de dominee hadden inmiddels wel tot gevolg dat een aantal Nederlands Hervormden in Elburg (net als in veel andere steden in Nederland) zich aansloot bij de "Doleantie-beweging". Deze beweging leidde tot het ontstaan van de Nederduitsch Gereformeerde kerk.
Op 18 februari 1890 ontving de praeses van de Hervormde kerk een brief van een aantal broeders met het verzoek "dat de kerkeraad de gehoorzaamheid aan de synode diende op te zeggen en terug moest keren tot de Dordtsche kerk van 1618". Een van de ondertekenaars van deze brief was Gerrit Jan Deetman, woonachtig aan Ellestraat 12.
Aan het verzoek van de broeders werd geen gehoor gegeven. Op 7 mei 1890 verscheen Gerrit Jan Deetman samen met de heer A. ten Hoope voor de classisvergadering te Oldebroek met het doel om van gedachten te wisselen over de oprichting van een gereformeerd kerkgenootschap. Op 6 juli 1890 kwam de voorlopige kerkeraad van de Nederduitsch Gereformeerde kerk van Elburg voor het eerst bijeen. Tijdens de eerste officiële kerkeraadsvergadering op 30 juli van dat jaar werd Gerrit Jan Deetman benoemd tot diaken.

De eerste samenkomsten van de gereformeerden vonden plaats in de stal van Gerrit Jan Deetman aan de Ellestraat 12. Er schijnen zelfs kerkdiensten te zijn gehouden terwijl het vee nog op stal stond!
Bron: Streekarchivariaat NW Veluwe.

Zes maanden na de dood van Annetje treedt Gerrit Jan opnieuw in het huwelijk.
Gerrit:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 14-08-1869 in Elburg met Annetje van Olst, 27 jaar oud. Annetje is geboren op 03-04-1842 in Elburg, dochter van Arend van Olst en Hilligje Kracht (Kragt). Annetje is overleden op 18-05-1873 in Elburg, 31 jaar oud.
(2) trouwde, 30 jaar oud, op 21-11-1873 in Elburg met Aartje van Triest, 26 jaar oud. Aartje is geboren op 01-09-1847 in Elburg, dochter van Aart van Triest en Johanna (Janna) Noortman. Aartje is overleden op 06-02-1933 in Elburg, 85 jaar oud.
Kinderen van Gerrit en Annetje:
1 Heintje Deetman, geboren op 12-08-1870 in Elburg. Volgt 1.2.1.5.7.1.1.
2 Hilligje Deetman [1.2.1.5.7.1.2], geboren op 06-11-1871 in Elburg. Hilligje is overleden op 29-09-1945 in Elburg, 73 jaar oud.
Notitie bij Hilligje: Hilligje woonde in de Noorderkerkstraat 9 in Elburg.
Kinderen van Gerrit en Aartje:
3 Johanna Deetman [1.2.1.5.7.1.3], geboren op 14-02-1875 in Elburg. Johanna is overleden op 04-10-1875 in Elburg, 7 maanden oud.
4 Willem Deetman, geboren op 21-04-1876 in Elburg. Volgt 1.2.1.5.7.1.4.
5 Johanna Deetman [1.2.1.5.7.1.5], geboren op 22-06-1877 in Elburg. Johanna is overleden op 14-03-1878 in Elburg, 8 maanden oud.
6 Johanna Deetman [1.2.1.5.7.1.6], geboren op 13-09-1878 in Elburg.
7 Aart Deetman [1.2.1.5.7.1.7], geboren op 23-11-1879 in Elburg. Aart is overleden op 02-11-1880 in Elburg, 11 maanden oud.
8 Aart Deetman, geboren op 19-08-1881 in Elburg. Volgt 1.2.1.5.7.1.8.
9 Johanna Hendrika Deetman, geboren op 30-07-1884 in Elburg. Volgt 1.2.1.5.7.1.9.
10 Lamberta Geertruida Deetman [1.2.1.5.7.1.10], geboren op 26-11-1885 in Elburg. Lamberta is overleden op 21-08-1913 in Elburg, 27 jaar oud.
11 Riekje Deetman [1.2.1.5.7.1.11], geboren op 12-02-1888 in Elburg. Riekje is overleden op 23-10-1946 in Elburg, 58 jaar oud.
12 Annetje Deetman [1.2.1.5.7.1.12], geboren op 05-09-1889 in Elburg. Annetje is overleden op 22-09-1889 in Elburg, 17 dagen oud.
1.2.1.5.7.1.1 Heintje Deetman is geboren op 12-08-1870 in Elburg, dochter van Gerrit Jan Deetman (zie 1.2.1.5.7.1) en Annetje van Olst. Heintje is overleden op 08-10-1934 in Elburg, 64 jaar oud. Heintje trouwde, 48 jaar oud, op 23-01-1919 in Elburg met Gerrit Willem Zwart, 67 jaar oud. Gerrit is geboren op 15-02-1851 in Elburg, zoon van Hendrik Zwart en Maria Willemina Finke. Gerrit is overleden op 26-05-1921 in Elburg, 70 jaar oud.
1.2.1.5.7.1.4 Willem Deetman is geboren op 21-04-1876 in Elburg, zoon van Gerrit Jan Deetman (zie 1.2.1.5.7.1) en Aartje van Triest. Willem is overleden op 30-07-1931 in Elburg, 55 jaar oud. Willem trouwde, 25 jaar oud, op 02-05-1901 in Doornspijk met Grietje Labots, 22 jaar oud. Grietje is geboren op 22-05-1878 in Doornspijk, dochter van Aart Labots en Annetje van der Heide. Grietje is overleden na 10-01-1956, minstens 77 jaar oud.
Notitie bij Grietje: Op 10-01-1956 Grietje Labots, weduwe van willem Deetman, vertrok naar de Jufferenstraat 35, Elburg.
1.2.1.5.7.1.8 Aart Deetman is geboren op 19-08-1881 in Elburg, zoon van Gerrit Jan Deetman (zie 1.2.1.5.7.1) en Aartje van Triest.
Notitie bij Aart: Aart en zijn vrouw Gerharda woonden in de Ellestraat nr. 12 in Elburg. Het huis nam hij over van zijn vader, Gerrit Jan.
Aart trouwde, 28 jaar oud, op 26-05-1910 in Elburg met Gerharda Kers, 28 jaar oud. Gerharda is geboren op 24-01-1882 in Oldebroek, dochter van Egbert Kers en Dirkje Altelaar. Gerharda is overleden op 01-10-1946 in Elburg, 64 jaar oud.
1.2.1.5.7.1.9 Johanna Hendrika Deetman is geboren op 30-07-1884 in Elburg, dochter van Gerrit Jan Deetman (zie 1.2.1.5.7.1) en Aartje van Triest. Johanna is overleden op 31-07-1944 in Elburg, 60 jaar oud. Johanna trouwde, 25 jaar oud, op 14-07-1910 in Elburg met Gerrit Hendrik Geerlofs, 38 jaar oud. Gerrit is geboren op 18-11-1871 in Elburg, zoon van Cornelis Geerlofs en Fenniggien Smit. Gerrit is overleden op 27-06-1945 in Elburg, 73 jaar oud.
1.2.1.5.7.2 Bartus Deetman is geboren op 27-10-1844 in Elburg, zoon van Willem Deetman en Heintje (Heintje) Karssen (zie 1.2.1.5.7). Bartus is overleden op 03-10-1933 in Elburg, 88 jaar oud.
Notitie bij Bartus: Bartus en Gerritje woonden in de Ellestraat nr. 65 in Elburg.
Gerritje is op jonge leeftijd overleden (23 jaar). Een half jaar na haar overlijden is Bartus hertrouwd. De twee dochters worden stiefkinderen van Gerritdiena.
Bartus:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op 01-11-1873 in Elburg met Gerrigje (Gerritje) van den Esschert, 20 jaar oud. Gerritje is geboren op 09-12-1852 in Epe, dochter van Gerrit van den Esschert en Geertje Slijkhuis. Gerritje is overleden op 18-03-1876 in Elburg, 23 jaar oud.
(2) trouwde, 31 jaar oud, op 16-09-1876 in Elburg met Gerritdiena Smit, 26 jaar oud. Gerritdiena is geboren op 31-07-1850 in Elburg, dochter van Aart Smit en Marrigje Hollius van den Bongaard. Gerritdiena is overleden op 15-08-1926 in Elburg, 76 jaar oud.
Kinderen van Bartus en Gerritje:
1 Gerritje Deetman [1.2.1.5.7.2.1], geboren op 11-06-1874 in Elburg.
2 Heintje Deetman [1.2.1.5.7.2.2], geboren op 30-04-1875 in Elburg.
Kinderen van Bartus en Gerritdiena:
3 Willem Deetman [1.2.1.5.7.2.3], geboren op 28-10-1877 in Elburg.
4 Marrigje Lamberta Deetman [1.2.1.5.7.2.4], geboren op 25-02-1881 in Elburg.
5 Heintje Deetman [1.2.1.5.7.2.5], geboren op 30-07-1884 in Elburg.
6 Aart Deetman [1.2.1.5.7.2.6], geboren op 16-11-1887 in Elburg.
7 Maria Geertuida Deetman [1.2.1.5.7.2.7], geboren op 21-09-1890 in Elburg.
8 Lamberta Deetman [1.2.1.5.7.2.8], geboren op 11-02-1895 in Elburg.

Gegenereerd met Aldfaer-versie 7.2 op 24-05-2019 13:30:08